Plasy - město pro spokojený život

Nezávislí pro Plasko

Jsme malé město a to se nám líbí. Žijeme tu s dětmi, blízko rodičů, často i prarodičů. Žijeme tu mezi přáteli a známými. Nechceme být jako lidé v Praze, kde ani neví, jak se sousedé jmenují. K dětem si nenajímáme chůvy, hlídají nám je babičky a kamarádky. Když potřebujeme žebřík, míchačku nebo cokoliv jiného, zřídka je první myšlenka “pojedu to koupit”. Hned přemýšlíme, kdo by to mohl mít, kdo nám to půjčí.

Město pro všechny

Michal Škop

Studoval jsem v Praze, v Německu i ve Španělsku, roky jsem cestoval po světě, ale nakonec jsem se stejně vrátil zpátky do Plas. Je tu prostě doma a je tu krásně. Ale jinde jsem okoukal, že by se tu dalo leccos zlepšit. Mým krédem je nevymýšlet znovu kolo, ale podívat se, kde ho umějí udělat nejlepší. Je pro mě třeba důležitá dobrá škola, protože mám dvě malé děti. A tady mám velkou inspiraci ve Finsku, které se ve srovnáních opakovaně umísťuje mezi nejlepšími.

Informace, otevřená radnice

Eva Pořádková

Milí Plasáci, také vás občas nemile překvapí, když vám při vaření z ničeho nic vypnou elektrický proud nebo vodu? Nebo když vám někdo řekne, že byl o víkendu na bezva akci na Louce, ale vy jste o ní nevěděli? Mně se to bohužel stává docela často. A tomu bych do budoucna ráda předešla zřízením funkčního Infokanálu města. Veškeré informace o plánovaných odstávkách vody či přerušení dodávek elektrické energie, uzavírkách ulic, termínech změny svozu odpadu, termínech zasedání zastupitelstva města, kulturních a společenských akcích a mnohé další užitečné informace spojené se životem ve městě by vám chodily přímo na váš mobilní telefon či do emailové schránky.

Rozumné hospodaření

Václav Gross

Již osmým rokem působím v Plasích na pozici místostarosty a mojí doménou jsou přidružené obce. Mohu říci, že se v těchto okolních obcích podařilo uskutečnit řadu akcí, a to i přes značně omezený rozpočet, který mají k dispozici. Trvale se snažíme maximálně využít veškeré finanční prostředky. Naše babičky tomu říkaly “každou korunu v dlani dvakrát obrátit”. Pořizujeme svépomocí, co lze, důsledně provádíme výběrová řízení a především využíváme co nejvíce dotace. Máme proto zpracovanou projektovou dokumentaci na řadu projektů, abychom byli připraveni, až bude vypsaný vhodný dotační titul.

Sport a volný čas

Jan Jakeš

To nejlepší pro život jsem se naučil při sportu, Jak se nevzdat, když to někdy nejde. Jak zatnout zuby, když to bolí. Jak si najít místo v týmu - kdy se porvat a kdy ustoupit. Mám radost, že se Sokolu a Kopretině sport v Plasích daří rozvíjet. Že to tu neděláme vůbec špatně, dokazuje třeba ve fotbale Víťa Lavička a Bára Votíková. Když uděláme další oddíly, např. atletiku, vyroste nám tu možná jednou další Zátopek nebo Špotáková.

Dobrá škola je základ

Martin Fazekaš

Říkám o sobě obvykle, že jsem obyčejný venkovský učitel. Baví mě pracovat se zvědavými dětmi. Mám radost, když se mi je podaří něčím zaujmout a pro něco je nadchnout. Teď to třeba zrovna zkouším s 3D tiskem. Takové nadšení si pak člověk často nese po celý život. Už u malého školáčka vidíte, že z něj jednou “něco bude”. V dnešní době jsou pro šikovné lidi možnosti, o kterých se naší generaci ani nesnilo.

Volte chytře

Nezávislí pro Plasko

Systém komunálních voleb je velmi složitý. Můžete křížkovat celou kandidátku (“velký křížek”), ale také jednotlivé lidi z jednotlivých kandidátek (“malé křížky”). V Plasích má každý 15 hlasů, to je síla “velkého křížku”. Také můžete dát 15 “malých křížků”, to však není moc chytrý postup. Oba postupy lze i kombinovat. Hodně lidí si myslí, že zakřížkováním “malým křížkem” volí svého vybraného kandidáta. Ale tak to není. Zakřížkováním kandidáta volí nejprve stranu, za kterou daný člověk kandiduje.

Noviny pro Plasko - září 2018

Nezávislí pro Plasko

Celé Noviny pro Plasko vydání září 2018 ke stažení: Noviny pro Plasko - září Články: Plasy - město pro spokojený život Město pro všechny (Michal Škop) Sport a volný čas (Jan Jakeš) Dobrá škola je základ (Martin Fazekaš) Rozumné hospodaření (Václav Gross) Informace, otevřená radnice (Eva Pořádková) Volte chytře Jak to všechno v Plasích začalo

Kino - skutečné náklady

Michal Škop

Finanční výbor města Plas 3.9.2018 schválil toto doporučení: “Finanční výbor pověřuje předsedu [p. Prantnera] zveřejnit na sociálních sítích a www města Plasy stanovisko FV k nepravdám šířeným na sociálních sítích ohledně nákladů na rekonstrukci “Kina” a struktury celkového úvěru.” (viz zápis ze zasedání) Je pravda, že my o kině píšeme a zveřejňujeme informace: V článku Plasy - nejzadluženější město ČR jsem psal, že rekonstrukce “kina” a vybudování restaurace v něm stojí 62 mil.

Krátká paměť

Martin Fazekaš

(rozšířený text z Novin pro Plasko) Když se vedení města v roce 2015 chystalo prodat jeden pavilon Základní školy v Plasích gymnáziu, vlastně Plzeňskému kraji, bylo kolem toho spousta diskuzí a hlavně emocí. Jak nad samotným smyslem prodeje, tak i okolo stylu „neinformování“ dotyčných, tj. hlavně učitelského sboru a rodičů. V průběhu různých veřejných i neveřejných jednání na podporu prodeje padla spousta slibů jednak od členů zastupitelstva, také od vedení města i od samotného pana starosty.

Sport v Plasích

Jan Jakeš

Sport v Plasích má dlouholetou tradici. U dětí a mládeže má své nezaměnitelné místo. Nejde jen o fyzickou kondici. Sportováním děti získávají také psychickou odolnost - učí se prosadit v konkurenci, smířit se s prohrou, umět přijmout kritiku. Zároveň poznávají cenu dlouhodobé usilovné práce, sílu kamarádství a spolupráce, radost ze společných vítězství. Každý psycholog vám potvrdí, jak klíčové jsou pro mladého člověka takové hodnoty. Bez nich nám vyrůstá generace znuděných mladých povalečů, vandalů a egoistů, jak to vidíme ve větších městech.

Přidružené obce města Plasy – financování

Václav Gross

Součástí města Plasy je také 5 přidružených obcí – Babina, Horní Hradiště, Lomnička, Nebřeziny a Žebnice. V těchto obcích jsou ustanoveny Osadní výbory jako poradní orgány pro město Plasy. Pravidelně zasedají a dávají doporučující stanoviska za jednotlivé obce a vyřizují drobné záležitosti. V posledních cca 10 letech jsou v ročním rozpočtu města Plasy pro každou obec plánovány, na zajištění investičních akcí a případně opravy, finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč na rok.

Upozaděné vzdělávání

Eva Pořádková

V Plasích jsem se narodila a s výjimkou období vysokoškolského studia zde žiji celý svůj život. Pohled malého dítěte, hrajícího si bezstarostně na pískovišti, však nyní vystřídal pohled dospělého, kriticky uvažujícího člověka, kterému není budoucnost našeho města lhostejná. Nacházím se v období jakéhosi bilancování a kladu si mnoho otázek týkajících se aktuálního dění ve městě a na radnici. V Plasích se v posledních letech udělalo bezpochyby mnoho věcí, které vedly k jejich zvelebení.

Jak nás město neinformuje

Eva Pořádková

V Plasích jsem se narodila a s výjimkou období vysokoškolského studia zde žiji celý svůj život. Budoucnost našeho města mi není lhostejná a proto mě znepokojuje, jakým směrem se v současnosti ubírá. Oceňuji, že se zde v posledních letech udělalo mnoho věcí, které vedly ke zvelebení města. Avšak mnoho z nich se dělo z mého pohledu živelně, nekoncepčně, bez celkové vize. Zářmým příkladem je transformace kina v multikulturní zařízení. Mnohamilionový projekt, o jehož podobě, budoucím využití a celkové reálné ceně se s občany nevedla žádná otevřená diskuze.

Noviny pro Plasko

Nezávislí pro Plasko

Celé Noviny pro Plasko ke stažení: Noviny pro Plasko Články: Plasy - nejzadluženější město ČR 2018 (Michal Škop) Akce “Kino” Přidružené obce Plas - financování (Václav Gross) Krátká paměť (Martin Fazekaš) Jak nás město (ne)informuje (Eva Pořádková) Sport v Plasích (Jan Jakeš) Nový pavilon ZŠ

Nekoncepční in-line dráha

Eva Pořádková

Když jsem psala o nekoncepčnosti, ráda bych se ještě zmínila o projektu in-line dráhy, který nyní vedení města projednává. Já, jakožto aktivní rekreační inlinistka, jsem o in-line dráze v Plasích snila již mnoho let. Inspirována jinými areály po republice, počínaje velkými městy jako je Brno, až po menší města typu Konstantinovy Lázně. Tam se povedlo vybudovat krásnou in-line dráhu vedoucí po okraji města, lemující pole, jejímž základem je tříkilometrový okruh a několik slepých ramen.

Finanční situace Plas z pohledu místostarosty

Václav Gross

Proč jsem hlasoval proti přijetí úvěru a jaká je finanční situace pro následující období v Plasích dle mého laického ekonomického názoru. Zastupitelstvo města na svých jednáních v posledním období v březnu 2018 schválilo čerpání úvěru ve výši skoro 62 mil. Kč a v červnu 2018 pověřilo starostu města k jednáním o dalším úvěru do výše 10 mil Kč. V případě schválení čerpání dalšího úvěru se dostáváme do situace, kdy zadluženost obce bude k 31.

Vodovod v Žebnici

Václav Gross

„Voda je nejzákladnější podmínkou pro život lidí“. Říká se, že příští války nebudou o ropu, nerostné suroviny, ale o vodu. Vzhledem k množícím se dotazům ohledně realizace vodovodu v Žebnici po červnovém jednání Zastupitelstva města Plasy jsem se rozhodl pro napsání tohoto článku, ve kterém bych rád shrnul dosavadní průběh celé akce. V Žebnici se s nedostatkem a kvalitou pitné vody potýkáme již několik desetiletí. Zásobování vodou jednotlivých nemovitostí je ze soukromých studní, kde zejména v posledních letech je nedostatek vody – o kvalitě vody nemluvě.

Plasy - nejzadluženější město ČR

Michal Škop

V České republice je 607 měst, z toho 150 hospodaří úplně bez dluhů, více jak polovina má jen malé dluhy a jen 35 měst mělo dluh vyšší jak 50 % svého ročního příjmu. Ale Plasy je všechny trumfují. Letos už vedení města schválilo dluh více jak 109 % našeho ročního příjmu, splácet se má až do roku 2033. Přečtěte si více na speciální stránce o zadlužení města. Dr. Michal Škop kandidát za Nezávislé pro Plasko

Informace o plánované in-line dráze

Michal Škop

Připravovaná in-line dráha na Velké louce a dál směrem ke studánce vzbuzuje v Plasích dost vášní. Dost lidí kritizuje to, že se má současná oblíbená vycházková cesta vyasfaltovat. Že se rozhoduje o nás, bez nás. Abychom věděli, o čem se bavíme, vyžádali jsme si dostupné podklady a dali je na speciální stránku o in-line dráze. Dr. Michal Škop kandidát za Nezávislé pro Plasko